Info

Domburg

Het strand bij Domburg levert vaak een mooie mix op van fossiele en recente schelpen. Het strand bevat grote aantallen strekdammen en palen, waarop regelmatig levende exemplaren van de Purperslak terug te vinden zijn. Gezien het vrij algemene voorkomen in gruis van verse exemplaren van de Asgrauwe tolhoren leeft de soort daar lokaal op de dammen. Behalve deze soorten zijn er zo nu en dan ook verse exemplaren te vinden van zeldzamere soorten, zoals de Spoelhoren, Schepje, en beide soorten Koffieboontjes.

Wat opvalt op het strand zijn de grote velden van roodbruin verkleurde fossiele schelpen die wat hoger op het strand liggen. Deze velden bestaan voornamelijk en kokkels van grote afmetingen en enkele andere algemene soorten. Zo nu en dan zijn er ook minder algemene schelpensoorten in te vinden. Bij gunstige wind zijn de aanspoelselbanken met horentjes het meest interessant. Soorten als de Trapgevel, Stekelhoren en het Koffieboontje zijn hier vaak in redelijke aantallen aan te treffen, met zo nu en dan zeldzamere fossiele soorten uit verschillende tijdvakken. Het materiaal is vaak iets minder van kwaliteit als bijvoorbeeld op de Kaloot, en met name Piocene schelpensoorten zijn lastig(er) gaaf aan te treffen. Op de Kaloot is de verscheidenheid van de aanspoelende soorten (met name uit het Pioceen) duidelijk groter, echter op Domburg zijn met name fossiele soorten (uit het Pleistoceen/Eemien?) die op hard substraat hebben geleefd veel algemener.

© 2021 P.M.J. Sjerp - all RIGHTS RESERVED.