Info

Dekaloot

De Kaloot is in te delen in 2 gebieden, ten noorden en zuiden van de kerncentrale. De afvoer van het koelwater van de kerncentrale loopt langs een centraal gelegen strekdam. Deze strekdam ligt ook aan het diepste gedeelte van de rivierbodem, als zodanig is het vaak op de stukken strand direct ten noorden en zuiden van deze dam waar men bijzondere vondsten tegen kan komen. De dam zelf moet hierbij niet vergeten worden, vaak komen tussen de stenen van allerlei interessante schelpen vast te zitten. 

Door het geringe gewicht van veel fossiele schelpen is het zeker aan te bevelen ook hoger op het strand te kijken, net onder de vloedlijn. Zo nu en dan zijn hier fossiele schelpenbankjes te vinden waarin met name fossiele horentjes (zoals bijv. Aporrhais scaldensis) te vinden zijn. Ook bij het havenhoofd aan het einde van de Europaweg Zuid is het aan te raden naar schelpen te zoeken. Vooral tegen de dam zelf zijn vaak schelpenbanken (horentjes vooral bij de laagwaterlijn, tweekleppigen wat hoger op het strand) waar vaak behalve fossiele schelpen ook recentere soorten zoals de Fuikhoren, wenteltrap, Purperslak, Schaalhoren en verschillende soorten Alikruiken te vinden zijn. Het middenstuk tussen het havenhoofd en de kerncentrale levert vaak verschillende Pectensoorten op. Vooral bij gunstige wind is het zeker de moeite waard om de schelpenbanken tegen de laagwaterlijn uit te pluizen.

Recent materiaal

Behalve Fossiele schelpen komen op de Kaloot ook regelmatig van verscheidene soorten verse exemplaren voor. Behalve de bovengenoemde soorten zijn er ook zo nu en dan verse schelpen te vinden van de Asgrauwe tolhoren, Korfschelp, Zaagje, Mossel en Japanse Oester. Schaalhorens zijn met name regelmatig te vinden bij de grote strekdam ten zuiden van de kerncentrale. Hier is het aantal fossielen minder, echter op de dam zijn bij laag water vaak tientallen levende Schaalhorens aan te treffen. Langs de dam loopt een kleine geul die afvalwater van een verwerkingsbedrijf afvoert (vaak vol met kwallen). Over deze geul is dichter bij de duinen een kleine houten brug. Aan de andere kant van de dijk ligt een klein strandje, waar men bij laag water een grote verscheidenheid aan Alikruiken kan aantreffen. Voor wie behalve de fossiele schelpen ook recente verzamelt, is dit strandje zeker aan te bevelen.

© 2021 P.M.J. Sjerp - all RIGHTS RESERVED.