Ensis leei

Ensis directus

Recent (Vlieland, datum onbekend)
Nederlandse naamAmerikaanse zwaardschede
GrootteTot 170mm in lengte, vaak kleiner
VerspreidingAmerikaanse oostkust en Denemarken tot de Atlantische kust van Frankrijk. Levend in de Noordzee en in het Waddengebied.
Voorkomen op het Nederlandse strandVers materiaal spoelt massaal aan op de gehele Nederlandse kust
HabitatZand- en slikbodems
Tijdvak?
KleurCrème, met kleine paarse baantjes over de schelp heen. De opperhuid is licht tot donkergroen
ZeldzaamheidZeer algemeen. De soort behoort tot de algemeenste schelpen aan de Nederlandse kust.
BijzonderhedenSynoniemen: Ensis directus en Ensis americanus.
Ensis leei is in per ongeluk in Europa ingevoerd vanuit Amerika, en heeft zich over een groot gedeelte van de West-Europese kust verspreid. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden is de soort op veel plaatsen nu een plaag. Ensis leei wordt verantwoordelijk gehouden voor de teruggang van de autochtoon voorkomende soorten Ensis minor en Ensis magnus.
De soort leeft in ondiep water, en bij zeer laag tij is de soort levend in zijn habitat waar te nemen. Behalve in de Noordzee gedijt de soort ook in de Waddenzee, dit in tegenstelling tot de autochtone Ensis soorten.
Ensis leei wordt in Europa kleiner dan in de VS, waar volgens bronnen een maximum lengte van 25cm bereikt kan worden.
De soort kent een grote variatie in schelpvorm. Sommige exemplaren zijn sterk gebogen, terwijl andere schelpen bijna recht zijn.
© 2021 P.M.J. Sjerp - all RIGHTS RESERVED.